top of page
  • Writer's pictureMagdalena Porzych

Indian pennant/ Indiański proporzec.

Hello Friends!

Do you believe in a magic of your dreams? If yes you are in the right place. My today's project is all about mystery and magic of the night. I made a pennant inspired by the Indian culture and their believes.


Witajcie Moi Drodzy!

Wierzycie w magię snów. Jeśli tak to jesteście we właściwym miejscu. Mój dzisiejszy projekt ukazuje magię i tajemnicę jaką skrywa w sobie noc. Wykonałam proporzec inspirowany kulturą i wierzeniami Indian.

When it gets dark and you feel asleep the magic starts to happen. Our dreams and wishes are realised to the universe. And from now on the moon becomes their trustee. They are protected by the guardians of the night - wild Mustangs and the queens of the night, owls. And they patiently are waiting to come true.

Let's see what else the deep, dark night is hiding.


Gdy zapadnie zmrok, a ciebie zmorzy sen, zaczyna działać prawdziwa magia. Nasze sny i marzenia uwalniane są do wszechświata, a ich powiernikiem staje się księżyc. Są pilnie strzeżone przez strażników nocy: dzikie mustangi i królowe nocy, sowy. Cierpliwie czekając na spełnienie.

Zobaczmy co jeszcze w socie skrywa ciemna, tajemnicza noc.


I hope you fell all taht magic

and

it will inspire you to make new projects.

Thank you for today

and

see you soon!

Mam nadzieję, że poczuliście nieco magii

i

natchnie ona was twórczo do działania.

Dziękuję za dziś

i

do zobaczenia.


I submit my project for a challange

Zgłaszam pracę na wyzwanie:40 views3 comments

Recent Posts

See All
bottom of page